Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie przygotowania i udziału Urzędu Miasta i Gminy Żarki w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „Powiat 2020”

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 7 lit b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16 poz. 152 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego, Zarządzenia nr 67/2020 Starosty Myszkowskiego z dnia 5 października 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Powiat 2020”, Wytycznych Wojewody Śląskiego do szkolenia obronnego realizowanego na terenie województwa śląskiego w 2020 roku oraz w związku z Porozumieniem zawartym ze Starostą Myszkowskim dotyczącym ćwiczenia powiatowego

zarządzam co następuje:
§ 1
1.    W dniu 27 listopada 2020 roku w godzinach 8.00 – 13.30 przeprowadzone będzie w ramach szkolenia obronnego powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Powiat 2020” w formie ćwiczenia szkoleniowego.
2.    Tematem ćwiczenia będzie: „Sprawdzenie współdziałania Urzędu Miasta i Gminy Żarki ze Starostwem Powiatowym i innymi gminami powiatu myszkowskiego w procesie podnoszenia i utrzymania gotowości obronnej państwa, w tym w zakresie uruchamiania i realizacji zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Doskonalenie procedur związanych z podnoszeniem i utrzymaniem gotowości obronnej państwa ze szczególnym uwzględnieniem uruchamiania głównych stanowisk kierowania organów administracji samorządowej”.

§ 2
Udział w ćwiczeniu na szczeblu gminy wezmą:
1.    Urząd Miasta i Gminy Żarki: kierownicy referatów;
2.    jednostki organizacyjne gminy wskazane jako wykonawcy zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:
a)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarkach,
b)    Zakład Usług Komunalnych w Żarkach,

§ 3
Celem ćwiczenia jest:
1.    doskonalenie przyjętego systemu przekazywania informacji poprzez stały dyżur w przypadku podwyższania gotowości obronnej państwa i realizacji nakazanych zadań obronnych;
2.    doskonalenie współdziałania Urzędu Miasta i Gminy Żarki z innymi jednostek organizacyjnych administracji samorządowej powiatu myszkowskiego w procesie podnoszenia i utrzymania gotowości obronnej państwa, w tym w zakresie  uruchamiania i realizacji zadań operacyjnych
z obszaru  funkcjonowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
3.    podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej i pracowników administracji samorządowej w realizowaniu zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej;
4.    doskonalenie procedur związanych z podnoszeniem i utrzymaniem gotowości obronnej
państwa ze szczególnym uwzględnieniem uruchamiania głównych stanowisk kierowania organów administracji samorządowej;
5.    weryfikacja skuteczności działania oraz doskonalenie przyjętych procedur reagowania na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych systemów łączności i informatyki;
6.    weryfikacja i doskonalenie przyjętych procedur wykonawczych zadań operacyjnych z obszaru przygotowań obronnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym wynikających ze zaktualizowanego planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny;
7.    zbadać prawidłowość przyjętych koncepcji w planowaniu realizacji zadań obronnych.

§ 4
1.    Kierownikiem ćwiczenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
2.    Na zastępcę Kierownika ćwiczenia powołuję Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
3.    Za organizację ćwiczenia odpowiedzialny jest pracownik do spraw obronnych, który kieruje działaniami jednostki samorządowej w ramach ćwiczeń,

§ 5
Pracownik do spraw obronnych opracuję:
1.    Harmonogram przygotowania ćwiczenia „Powiat 2020” w oparciu o harmonogram powiatowy
2.    Po otrzymaniu „Planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego” ze Starostwa Powiatowego
w Myszkowie „Harmonogram przeprowadzenia ćwiczenia” na terenie Gminy
3.    Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia „Powiat 2020”

§ 6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Sylwia Grabowska. Data utworzenia: 2021-01-20.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:12:34.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-20 15:12:34.
czytano: 107 razy, id: 5658
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-20
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021