Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 4 marca 2021 r.

imieniny: Adrianna, Kazimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego od 30 listopada 2020 r. do 19 stycznia 2021r.

2 grudnia – podpisanie umowy w sali sesyjnej w UG w Olsztynie na trasę rowerową o długości ponad 10 kilometrów miedzy Żarkami, a Olsztynem. Zadanie zrealizują dwie firmy Larix S.J. i Hucz Sp. z o.o, ta ostatnia na terenie Gminy Żarki. W ciągu dwóch lat powstanie nowa droga rowerowego z miejscami do odpoczynku na odcinku: Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn ( długość trasy 5,6 km); Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki (długość 4,6 km). W przetargu organizowanym przez lidera projektu – Gminę Olsztyn wyłoniono dwóch wykonawców. Samorząd Gminy Żarki reprezentowała również radna Jolanta Cichoń z Suliszowic oraz skarbnik Dorota Mucha. Gminy wystartowały w konkursie unijnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 4.5.3. – Niskoemisyjny Transport Miejski oraz Efektywne Oświetlenie.

7 grudnia  - udział online w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

8 grudnia - została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę ulic Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach w towarzystwie zastępcy burmistrza Jakuba Grabowskiego oraz kierowników referatów finansowanego – Doroty Muchy i pozyskiwania środków – Małgorzaty Banaszczyk.  Prace potrwają do 30 czerwca 2022. Wartość 5 141 207,51 zł.  Przebudowanych zostanie 8 skrzyżowań - 2 z drogami wojewódzkimi, 1 z drogą gminną - ul. Chopina  i 5 z drogami wewnętrznymi.  Powstaje południowa obwodnica Żarek. Dofinasowanie uzyskano  z Funduszu Dróg Samorządowych.  Jest to kwota 2 601 103,51 zł. Cztery razy startowano o dotację, dopiero ta próba okazała się skuteczna. Zadanie zrealizuje P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o. w Żarkach. Wykonawca został wyłoniony w przetargu. Wystartowało w nim 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło żareckie przedsiębiorstwo. Powstanie nowa droga o szerokości 12 m na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 789 (ul. Koziegłowska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 793 (ul. Myszkowska). Długość dróg - ul. Młyńska 1590 mb, ul. Jagodowa 1000 mb, łącznie 2590 mb, szer. jezdni 5 mb. Oprócz nowej nawierzchni będą chodniki po obu stronach, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, uporządkowany zostanie drzewostan, poprawiony zostanie most, kanalizacja deszczowa o dł. 2268mb, która będzie służyła odwodnieniu pasa drogowego, co  zapobiegnie tworzeniu się rozlewisk. Przebudowana zostanie linia napowietrzna w okolicy skrzyżowania ul. Chopina oraz ul. Młyńskiej, która zostanie zastąpiona kablową linią  podziemną. Planuje się przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Jagodowej. Składam serdeczne podziękowanie Wojewodzie Śląskiemu i pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za przychylność dla tej inwestycji.

8 grudnia -  wywiad z Radiem Jura w sprawie realizacji inwestycji w ciągu ul. Młyńska i Jagodowa oraz budowy ścieżek rowerowych w  kierunku Olsztyna w partnerstwie z tą gminą.

14 grudnia – udział w prasowym briefingu w Częstochowie na zaproszenie starostów powiatu kłobuckiego i częstochowskiego. Tego dnia zostało przedstawione wspólne stanowisko do przedstawicieli rządu i parlamentarzystów w związku z nieprzejrzystym podziałem środków w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część samorządów otrzymała dotacje, inne z nieznanych przyczyn nie otrzymały. Gmina Żarki do drugiego naboru złożyła wniosek  bardzo potrzebnego zdania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do podłączenia z wodociągiem w ul. Niegowską w Żarkach  oraz zagospodarowanie terenu ujęcia wody Czarny Kamień.” Zakres prac miał objąć: zagospodarowanie terenu ujęcia wody z wykonanego odwiertu, roboty montażowe sieci i przyłącza, przygotowanie podłoża i obsypkę rur, próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję oraz ochronę przed korozją. Budowa nowego ujęcia jest bardzo ważna nie tylko dla mieszkańców tego przysiółka Jaworznika, którzy nie mają sieci wodociągowej. Rozbudowana sieć mała również zapewnić bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody dla Przewodziszowic, Leśniowa,  Żarek. Umożliwiłaby rozbudowę sieci w innych miejscowościach np. w Przybynowie, czy Ostrowie. Stworzenie dodatkowego ujęcia pozwala zlikwidować niedobory w dostawach wody w innych częściach gminy. Wody o najlepszej jakości. Badania wskazują, że zawartość wapnia jest bardzo niska. Woda ma doskonałe parametry. Gmina Żarki liczyła na dofinansowanie. Niestety, z nieznanych przyczyn nie otrzymała.

15 grudnia – udział online w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przyjęto stanowisko wyrażające sprzeciw wobec nieprzejrzystego sposobu rozdysponowania środków w ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zarząd Związku apeluje m.in. o udostępnienie samorządom informacji dotyczących wyników oceny zgłoszonych wniosków.  

15 grudnia – udział w Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Żarkach  

21 grudnia – udział online w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Jurajskich. Składki członkowskie na przyszły rok pozostają bez zmian. Poruszono temat planów budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz projektowanych korytarzy kolejowych poprowadzonych przez Jurę Krakowsko-Częstochowską

31 grudnia - udział we wspólnej Komisji Rady Miejskiej w Żarkach

31 grudnia – udział w XXIV  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

15 stycznia – udział w Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Żarkach.

Inwestycje
Basen

Inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja obszaru rekreacji przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki”, została zakończona. Prace budowlane prowadzone były w okresie od 14.11.2019 do 30.11.2020r.
Wartość całkowita 3 170 313,47, dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych w wys. 95%, wynosi 2 718 678,31.
Zadanie wykonała wyłoniona w przetargu firma P.H.U.B. MARMADEX.
Niecka basenu (2 684,0 mkw) w tym samym miejscu, wykonana w formie wanny z betonu pogrążonej w terenie wokół której jest deptak,  na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać oraz brodzik o głębokości 50cm dla dzieci. Obie części połączono przejściem. W części głębokiej zlokalizowano wysunięty pomost do skakania do wody. Wokół basenu wykonano alejki parkowe o nawierzchni szutrowej oraz prysznic wolnostojący i miejsce do palenia ogniska i grillowania.
Parking wraz ze zjazdem z ul. Wierzbowej oraz odwodnieniem, liczy 44 miejsca postojowe – w tym 8 dla osób niepełnosprawnych. Powstała ścieżka rowerowa asfaltowa o szerokości 3 m biegnącą wzdłuż zachodniej granicy terenu wraz z zjazdami z ulic Wierzbowej i Sosnowej. Wykonano oświetlenie terenu kąpieliska.
Zadania:
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Szkół w Gminie Żarki trafiło 125 nowych tabletów. Zakup mający wspomóc naukę na odległość współfinansowany jest z projektu Zdalna Szkoła +. Gmina Żarki otrzymała na to zadanie 75 000,00. Z budżetu Gminy Żarki przeznaczono na ten cel 6 125,00. Sprzęt przekazał Jakub Grabowski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
Sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Rządowy Program Inwestycji
Gmina Żarki złożyła, dwa wnioski do Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, jest to już kolejny nabór:
1. Ponownie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień m .Jaworznik do podłączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej m. Żarki oraz zagospodarowaniu terenu ujęcia wody Czarny Kamień. Wartość inwestycji netto 2 800 000,00 i na tyle dofinansowania liczy Gmina Żarki.
2. Budowa i przebudowa dróg gminnych - ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach łączących dwie drogi wojewódzkie 793 i 789 – zadanie dofinansowane jest w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast udział gminy w wysokości 2 601 103,76 do sfinansowania z RFIL.

Zadania realizowane przez jednostki gminne:
Gadżety promocyjne dla turystów zakupione zostały z projektu „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru RLGD „Jurajska Ryba”
Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach.  Pieniądze z dotacji MGOK Żarki otrzymał w  konkursie ogłoszonym przez RLGD „Jurajska Ryba” w 2019 r. w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Operacyjnym „RYBACTWO i MORZE” na lata 2014-2020.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data utworzenia: 2021-01-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-19 14:49:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-19 14:49:20.
czytano: 82 razy, id: 5654
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021