Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Postanowienie Nr XXV/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 4 stycznia 2021 roku

Strona główna » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Postanowienie Nr XXV/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 4 stycznia 2021 roku

Podtytuł: w sprawie zwołania XXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r. ,poz.713 / - p o s t a n a w i a m :

Zwołać na dzień  19 stycznia  2021 roku, o godz. 9 .. w formie zdalnej  XXV  sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołów z sesji XXII, XXIII i XXIV.

3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

4.Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

5.Uchwalenie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji ds Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej  w Żarkach.

7.Uchwalenie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Żarkach Nr II/4/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady oraz ustalenia ich składów osobowych.

8.Uchwalenie WPF na lata 2021-2028.

9.Uchwalenie budżetu Gminy Żarki na 2021 rok.

10.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

11.Uchwalenie zmian w uchwale XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022.

12.Podjęcie uchwały w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żarki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych.

14.Powołanie Komisji Statutowej.

15.Przyjęcie stanowiska w sprawie zasad rozdziału Środków finansowych w konkursie w ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.

16.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.

17.Sprawy różne,bieżące.

18.Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Żarkach.

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                          Mariusz Pompa

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2021-01-12.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2021-01-12 12:30:33.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2021-01-12 12:30:33.
czytano: 34 razy, id: 5643
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-12
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021