Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 16 stycznia 2021 r.

imieniny: Waleria, Włodzimierz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Kom. Rewizyjna 21.09.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Kom. Rewizyjna 21.09.2020

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 21 września 2020 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył radny A. Zieliński - przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia :
1.Analiza informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żarki za I półrocze br.
2.Analiza kosztów oświaty za I półrocze br.
3.Stan zadłużenia gminy za I półrocze br.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki.
5.Wizytacja wybranej inwestycji/basen/
6.Sprawy różne,bieżące
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji stwierdzając quorum ;proponowany porządek obrad został rozszerzony o punkt 4/zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie/.Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
ad.1. i ad.3Informację o wykonaniu budżetu  w tym o stanie zadłużenia Gminy przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja po przedyskutowaniu  przyjęła jednogłośnie informację o wykonaniu budżetu za I półrocze br.
ad.2 Informację o wykonaniu budżetu oświaty za I półrocze br/52,7 %/ przedstawiła Skarbnik Gminy oraz Z-ca Burmistrza J. Grabowski. Komisja po przedyskutowaniu przyjęła informację.
ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy. Komisja po przedyskutowaniu -projekt zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie.
ad.6 W sprawach różnych, bieżących członkowie komisji zadawali pytania z zakresu gosp. komunalnej. Odpowiedzi udzielała P. Zamorska - kier. ref. gosp. komunalnej.
ad.5. Komisja udała się na wizytację inwestycji przy ul.Wierzbowej/basen/,gdzie wykonawca i projektant zapoznali radnych z zaawansowaniem prac. Termin zakończenia zadania-listopad br. Na tym posiedzenie komisji zakończono.
Protokołowała:                            Przewodniczył:
B.Ochocka                            ALOJZY ZIELIŃSKI    
insp. ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2021-01-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2021-01-08 11:49:39.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2021-01-08 11:49:39.
czytano: 58 razy, id: 5638
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021