Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 28 listopada 2020 r.

imieniny: Jakub, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z. z dnia 17.11.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.   kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z poźn. zm.).

zawiadamiam, że

w związku  z  prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku  firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  z dnia 02.06.2020r.   w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„Lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę ( 27 370 Mg /rok) ”

przewidzianego do realizacji w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61, na działce o nr ewidencyjnym 3279/23 obręb Żarki, powiat myszkowski, województwo śląskie.
tutejszy Organ  po uzyskaniu uzgodnień :
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu i opinii
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,

oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania  na środowisko

w dniu 16.11.2020r. wydał decyzję nr R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z.  
określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tego  przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń najbliższej w miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia i
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
 
Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 17.11. 2020r..

Burmistrz
 mgr Klemens PODLEJSKI

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-11-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-11-17 11:43:19.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-11-17 11:43:19.
czytano: 130 razy, id: 5591
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-17
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020