Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 28 listopada 2020 r.

imieniny: Jakub, Stefan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z. z dnia 17.11.2020r.

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z poźn. zm.).

ZAWIADAMIAM

że w dniu 16.11.2020r. została wydana decyzja nr  R.G.K. i I. 6220.02.Żar. 2020. T.Z.  określająca środowiskowe uwarunkowania  dla   przedsięwzięcia

polegającego na :

„Lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów o zdolności 75 Mg/dobę ( 27 370 Mg /rok) ” w  miejscowości Żarki przy ul. Myszkowskiej 61 na działce o nr ewidencyjnym 3279/23, województwo śląskie.

Decyzję tę wydano  po uzyskaniu uzgodnień :
•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu   
i opinii
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,

oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania  na środowisko dla tej inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń najbliższej w miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz:  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia i
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
 
Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami i opiniami ww. organów można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 17.11. 2020r..
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-11-17.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-11-17 11:38:56.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-11-17 11:38:56.
czytano: 82 razy, id: 5589
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-11-17
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020