Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja z otwarcia ofert

Wyświetl stronę główną » Zamówienia publiczne » Informacja z otwarcia ofert » Informacja z otwarcia ofert

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w Żarkach”

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
–5 876 000,00zł

2. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2022.

3. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

Cena

gwarancja

Warunki płatności

1.

HUCZ Sp. z o.o.,

42-283 Boronów

Ul. Częstochowska 14

5 931 180,32zł

60 m -cy

30 dni

2.

BITUM Sp. z o.o.

Lipie Śl., ul. Cegielniana 20

42-700 Lubliniec

6 108 850,35zł

60 m -cy

30 dni

3.

P.R.D.M. Myszków Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59

42-300 Myszków

5 141 207,51zł

60 m -cy

30 dni

4.

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów,

ul. Grabińska 8

6 208 441,53zł

60 m -cy

30 dni

5.

DROG-BUD Sp. z o.o.

Lubojenka, ul. Prosta 88/90

42-209 Częstochowa

6 432 900,00zł

60 m -cy

30 dni

6.

INŻBUD TT sp. z o.o.

Ul. Jerzego Giedroycia 8

44-200 Rybnik

8 131 464,59zł

60 m -cy

30 dni

7.

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Plac Piastów 10

44-101 Gliwice

5 979 361,77zł

60 m -cy

30 dni

8.

P.H.U. LARIX Sp. z o.o

42-700 Lubliniec

Ul. Klonowa 11

5 845 235,64zł

60 m -cy

30 dni

9.

TRANZIT Sp. z o.o.

Lubachowy 68

29-130 Moskorzew

6 249 577,27zł

60 m -cy

30 dni

10.

P.H.U.B. MARMADEX Marcin Sosnecki,

42-300 Myszków, ul. Helenówka 5D

6 466 003,58zł

60 m-cy

30 dni

 

 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-10 11:17

Dodanie artykułu - Aneta Nowakowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.