Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Komisja Skarg 06.10.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Komisja Skarg 06.10.2020

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 6 października 2020 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie /5 radnych tj.100 % osobowego składu komisji/ oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/. Obradom przewodniczył Pan Paweł Labocha - przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie petycji właścicieli działek położonych przy ul. Czarka w sołectwie Wysoka Lelowska/przeprowadzenie wizji ;wypracowanie opinii/.
2.Sprawy różne,bieżące/wybór zastępcy przewodniczącego komisji/
Otwarcia posiedzenia komisji dokonał przewodniczący, który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, proponowany porządek obrad został przyjęty i komisja przystąpiła do jego realizacji.
Przewodniczący odczytał petycję mieszkańców  ul. Czarka w sołectwie Wysoka Lelowska, którzy zwracają się o wyznaczenie drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych i budowlanych położonych przy ul. Czarka oraz zaplanowania i zabezpieczenia środków finansowych na 2021 r na budowę drogi utwardzonej .Uczestniczący w posiedzeniu komisji mieszkańcy podtrzymali zawarte w petycji wnioski, nadmieniając, że obecnie istniejąca droga przebiega w części przez teren prywatny a działki o nr geodezyjnym 2920 i 2921 są własnością gminy. Burmistrz potwierdził, że wskazane działki zostały skomunalizowane,Lasy Państwowe zlikwidowały znak "zakaz ruchu"  od  ul. Koziegłowskiej; faktycznie  droga gminna ma inny przebieg niż obecnie. Gmina zleci odtworzenie - wytyczenie geodezyjne drogi na działkach stanowiących własność gminy/dz.2920 i dz.2921/.Komisja udała się na wizję terenu będącego przedmiotem petycji, gdzie po oględzinach i przedyskutowaniu z mieszkańcami  uznała petycję za zasługującą na uwzględnienie/"za" głosowali wszyscy członkowie komisji/.Komisja przyjęła projekt uchwały/załącznik do niniejszego protokołu/;projekt zostanie przedłożony na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 19 października br.
ad.2.W sprawach bieżących, na wniosek przewodniczącego  komisji  ,radna Jolanta Cichoń została wybrana na zastępcę przewodniczącego. Na tym protokoł zakończono.


Protokołowała:                                Przewodniczył:
Barbara Ochocka                            PAWEŁ LABOCHA    
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-10-16.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-10-16 11:21:17.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-10-16 11:21:17.
czytano: 57 razy, id: 5565
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-16
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020