Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sesja RM 19.10.2020

Wyświetl stronę główną » Rada Miejska » Postanowienia o zwołaniu sesji » Sesja RM 19.10.2020

Podtytuł: Postanowienie Nr XXI/2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zwołania XXI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2020r.,poz.713 / - p o s t a n a w i a m:
Zwołać na dzień 19  października  2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach, XXI sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.Uchwalenie zmian w WPF na lata 2020-2028.
7.Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Żarki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Żarki albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Żarki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Żarki na rok szkolny 2020-2021.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
11.Rozpatrzenie petycji właścicieli działek położonych przy ul. Czarka w sołectwie Wysoka Lelowska.
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Żarki działalności w zakresie telekomunikacji.
14.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żarki i o kształtowaniu się WPF na lata 2020-2028 za I półrocze br.
15.Informacja o realizacji przez Gminę Żarki zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020.
16.Informacja uprawnionych podmiotów o analizie oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
17.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
18.Sprawy różne, bieżące.
19.Zamknięcie obrad XXI sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Mariusz Pompa

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-13 11:40

Edycja artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-10-13 08:17

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.