Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarki



czwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz postanowienia Uchwały nr XLII/280/2010 Rady miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 262 poz. 4184).
Propozycje i uwagi do projektu „Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 9 września 2020 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Żarki, mogły składać w okresie od 10-go do 30-go września 2020 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu programu zamieszczonego na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Żarki.
Uwagi i propozycje na formularzu mogły być składane na piśmie drogą elektroniczną lub korespondencyjną. W okresie konsultacji do Urzędu Miasta i Gminy Żarki nie wpłynęła żadna propozycja wprowadzenia zmian do projektu Uchwały.
Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 

Żarki dnia 05.10.2020 roku

Sporządziła:
Agnieszka Skorupa
inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Agnieszka Skorupa. Data utworzenia: 2020-10-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-10-06 12:26:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-10-06 12:26:46.
czytano: 115 razy, id: 5560
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Wyszukiwarka



Archiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020