Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 29 października 2020 r.

imieniny: Angela, Przemysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Przetarg - Letnia Kawiarenka.

Strona główna » Przetargi » Przetarg - Letnia Kawiarenka.

Podtytuł: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę budynku będącego własnością Gminy Żarki

Przedmiotem przetargu jest  – budynek socjalny „Letniej Kawiarenki” o powierzchni użytkowej 200,65 m² położony w Żarkach przy ulicy Wierzbowej 21. Przeznaczenie – prowadzenie działalności gastronomicznej. Okres dzierżawy -  5 lat
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę – 500,00 zł + podatek VAT  w wysokości 23%, płatny w terminie do 25 każdego miesiąca na konto Gminy Żarki.

Czynsz będzie waloryzowany corocznie, o opublikowany przez Prezesa GUS wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, po jego ogłoszeniu. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych  związanych z przedmiotem dzierżawy. Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto tut. Urzędu

51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 BS Myszków Odział Żarki w terminie do dnia 09 listopada 2020 roku.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Dowód wniesienia wadium uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał – od zawarcia umowy notarialnej- wadium ulega przepadkowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17.

Przetarg ograniczono do osób prowadzących działalność gospodarczą gastronomiczną.

Za wyborem formy przetargu ustnego ograniczonego przemawia przede wszystkim dotychczasowy sposób wykorzystania przedmiotowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, a na której to nieruchomości do dnia dzisiejszego prowadzona jest działalność gastronomiczna. Nie bez znaczenia jest lokalizacja nieruchomości, w pobliżu basenu miejskiego w Żarkach. Mając na względzie wskazane okoliczności wymaga podkreślenia, że organizatorowi przetargu zależy aby w ramach przedmiotowej nieruchomości w dalszym ciągu prowadzona była działalność gastronomiczna. Pozwoli to na podniesienie atrakcyjności basenu miejskiego w Żarkach jako miejsca rekreacji mieszkańców, umożliwiając korzystającym z basenu korzystanie z usług gastronomicznych w bezpośredniej bliskości basenu. Organizatorowi przetargu zależy zatem aby w przetargu uczestniczyli przedsiębiorcy faktycznie posiadający doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Nadto należy zauważyć, że przedsiębiorcy, którzy od pewnego czasu prowadzą przedmiotową działalność wykazali w praktyce, że potrafią utrzymać się w realiach rynkowych co pozwala na przypuszczenie ze znacznym stopniem prawdopodobieństwa, że   będą prowadzić działalność gastronomiczną na terenie przedmiotowej nieruchomości przez cały okres trwania dzierżawy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 10 listopada 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.
Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11 tel. 34 3148036 wew. 42

Żarki, dnia 05 październik 2020 r.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-10-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-10-06 09:12:42.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-10-06 09:12:42.
czytano: 235 razy, id: 5559
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-10-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020