Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 51 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 02 września 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm. ) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarki, zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 03 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść zarządzenia wraz z załącznikem poniżej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-09-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-09-02 14:10:17.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-09-02 14:10:17.
czytano: 114 razy, id: 5539
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-02
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-09-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020