Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Zab. 2020.T.Z. z dnia 12.08.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM,

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Zmiana sposobu użytkowania Gospodarstwa Rolnego Kamil Tylkowski poprzez zwiększenie obsady bydła w budynkach obory w systemie wolnostanowiskowym Zaborze, ul. Olsztyńska 12 ”.

tutejszy Organ  w dniu 11.08.2020r. wystąpił  do :

•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

z prośbą o udzielenie opinii dla  tego  przedsięwzięcia.

Czynności te zostały podjęte stosownie do  art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3-go października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska   (t.j. Dz.U. z  2020r. , poz.283 z późn. zm.).

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 06.08.2020r.  na wniosek Pana Kamila Tylkowskiego  prowadzącego  ww. gospodarstwo.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicy  ogłoszeń  UMiG Żarki  w miejscowości Zaborze,
•      tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu
12.08. 2020r. .
Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-08-12.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-08-12 11:22:10.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-08-12 11:22:10.
czytano: 147 razy, id: 5518
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-12
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020