Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Raport o Stanie Gminy Żarki za 2019r.

Strona główna » Dokumenty Strategiczne » Raport o Stanie Gminy Żarki za 2019r.

Podtytuł: Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym)

Na podstawie  art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki przedstawia Radzie Miejskiej w Żarkach  Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

W związku z art.15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r.poz.374 z późn. zm.) , termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art.28aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym przypadający w 2020 r., przedłużono o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Żarki w za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport . Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Żarki  odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku, o godzinie 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki  w Biurze Rady Miejskiej, pokój 23/I piętro/.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej  oraz  w Biurze Rady Miejskiej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Jakub Grabowski, Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-08-05.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-08-05 10:10:02.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-08-05 10:10:02.
czytano: 175 razy, id: 5515
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-08-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-08-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-08-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-08-05
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-08-05
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020