Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z. z dnia 21.07.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb. 2020. T.Z. z dnia 21.07.2020r.

Podtytuł: w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3809S Przybynów – Zaborze.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 10 § 1  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S  Przybynów – Zaborze”.

Postępowanie w tej   sprawie tut. Organ wszczął w dniu  09.06.2020r. .

W terminie  siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się  z aktami sprawy w tut. urzędzie, pokój nr 2.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Przybynowie  oraz w  Zaborzu.
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz:

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach . 

 A także

  • w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  Poraj.

 

Z  dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 21.07.2020r. .

 

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-07-21.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:40:12.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-07-21 13:40:12.
czytano: 143 razy, id: 5511
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-21
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020