Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 46 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarki i uchwały Nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr XXVI/190/2009 w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarki  zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarki, zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 17 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść  w załączeniu poniżej.

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-07-15.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-07-15 13:04:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-07-15 13:04:21.
czytano: 189 razy, id: 5508
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-17
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-07-17
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-07-15
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-07-15
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020