Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 9 sierpnia 2020 r.

imieniny: Klara, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 07.05.2020r. w sprawie upoważnienia inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Żarki poprzez wydawanie zaświadczeń i poświadczeń.

Na podstawie art. 268a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Upoważniam panią Sylwię Grabowską -  inspektora w Referacie Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, do podpisywania:
1.    zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy;
2.    zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego i pobytu czasowego;
3.    poświadczeń zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy z osobami wspólnie zameldowanymi;
4.    potwierdzeń złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego;
5.    zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
6.    odpisów aktów stanu cywilnego;
7.    pism udostępniających dane z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych.

§  2
Niniejsze upoważnienie traci moc z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy albo odwołania niniejszego upoważnienia oraz nie może być przenoszone na inne osoby.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dominika Horoszko. Data utworzenia: 2020-07-15.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:25:26.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-07-15 12:25:26.
czytano: 119 razy, id: 5505
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-15
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020