Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019. T.Z. z dnia 23.06.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019. T.Z. z dnia 23.06.2020r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 38 ustawy z dnia 3-go października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 23.06.2020r.  na wniosek firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  została wydana decyzja o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

 „Budowa instalacji do przetwarzania odpadów z baterii ( odpady produkcyjne, części baterii i zużyte baterie) o maksymalnej całkowitej wydajności 27 370Mg/rok. Przewidzianego do realizacji na działce nr geod. 3279/23 obręb Żarki.

Obwieszczeniem nr R.G.K. i I. 6220.01.Żar. 2019. T.Z.   z dnia  01.06.2020r. tut. organ poinformował strony o wniosku firmy ENERIS B&R   Sp. z o.o., ul. Koszykowa 65,  00-667 Warszawa  w sprawie umorzenia tego postępowania .

 

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedłożonymi w ramach złożonego wniosku o uzyskanie ww. decyzji oraz decyzją  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Żarkach  w pok. 2 .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicy  ogłoszeń najbliższej w miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach .  

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 23.06. 2020r. .

 

 

Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-23.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-23 09:34:32.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-23 09:34:32.
czytano: 173 razy, id: 5488
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-23
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021