Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 18.06.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 18.06.2020r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki”

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z  2020r., poz.283 z poźn. zm.).

 

ZAWIADAMIAM

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki”

 

tutejszy organ  po uzyskaniu opinii

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

oraz wydaniu w tej sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla tej inwestycji

 

w dniu 17.06.2020r. wydał decyzję nr.  R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. 

określającą środowiskowe uwarunkowania  dla tego  przedsięwzięcia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

 

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Wysoce Lelowskiej,
  •   tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

 

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki. w godzinach od 730 do 1500 .

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 18.06. 2020r. .

 

     Burmistrz

mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-18.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-18 13:16:12.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-18 13:16:12.
czytano: 175 razy, id: 5485
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-18
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021