Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 15 stycznia 2021 r.

imieniny: Arnold, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb . 2020. T.Z. z dnia 17.06.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Przyb . 2020. T.Z. z dnia 17.06.2020r.

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Przybynów – Zaborze”.

                Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

ZAWIADAMIAM

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S  Przybynów – Zaborze”.

 

tutejszy Organ  w dniu 17.06.2020r.wystąpił  do :

 

  • Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
  • Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

 

z prośbą o udzielenie opinii dla  tego  przedsięwzięcia.

 

Czynności te zostały podjęte stosownie do  art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3-go października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska   (t.j. Dz.U. z  2020r. , poz.283 z pón. zm.).

 

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 12.06.2020r.na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki a  reprezentowanego przez firmę- Pracownia Drogowa „PYLON”  sp. z o.o.,  ul. Astrów 10,  40-045 Katowice. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń UM i G Żarki w Przybynowie  oraz w  Zaborzu.
  •   tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach . 

 A także

  • w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy  Poraj.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 17.06. 2020r. .

        Burmistrz

  Miasta i Gminy Żarki        

mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-06-17.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-06-17 15:29:32.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-06-17 15:29:32.
czytano: 168 razy, id: 5482
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-17
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2021