Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Sesja RM 23.04.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z sesji » Protokół. Sesja RM 23.04.2020

Podtytuł: PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 z nadzwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Żarkach odbytej w dniu 23 kwietnia 2020 r. Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Pan Mariusz Pompa, stwierdzając na podstawie listy obecności, że w sesji na stan 15 radnych uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały i wnioski. Radni nieobecni : Aneta Bernacka, Stanisława Nowak, Roman Warta.

Rada minutą ciszy uczciła Śp. Roberta  Szecówkę, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Żarki oraz Śp. Lesława Stępnia - sołtysa wsi Zaborze.

2. Przedstawienie porządku obrad. Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 17 kwietnia 2020 r/wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.Rada zaproponowany porządek obrad przyjęła jednogłośnie/"za" głosowało 13 radnych/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uzasadnienie projektu uchwały  przedstawiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. W dyskusji głos zabrali:

Radny Maciej Maślankiewicz zapytał o koszty wykupu gruntów przy drodze Wysoka Lelowska-Żarki Letnisko? Burmistrz odpowiedział, że w budżecie na 2020 r została przewidziana kwota 320 tys. zł i może okazać się niewystarczająca ,nie wiadomo jakie to będą  kwoty /droga Wys. Lel. -Żarki Letn., ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach, ul. Młyńska i Jagodowa. Wycena jest zlecana przez Starostę, cześć procedur przesunie się na rok przyszły. Radny H.Świerdza zapytał  czy jak droga będzie biegła przez grunty wspólnoty to czy też gmina będzie płaciła odszkodowania? Burmistrz odpowiedział, że decyzją Wspólnoty Gruntowej wsi Wys. Lelowska nie będą kierowane roszczenia  za grunty zabrane pod drogę, będące własnością wspólnoty. Radny Alojzy Zieliński zapytał czy gmina Poraj jest zainteresowana planowaną budową drogi Wys. Lel-Żarki Letnisko  i czy będzie uczestniczyła w tym zadaniu finansowo? Burmistrz odpowiedział, że szczególnie zainteresowani budową tej drogi są mieszkańcy Żarek Letnisko, gmina Poraj realizuje program naprawczy; droga będzie wykonana w granicach gminy/ 2 km długości, szerokość 4,5 m, pobocze, rowy/.Radny Maciej Maślankiewicz zapytał, jakie drogi będą remontowane w br. ? Burmistrz odpowiedział, że w budżecie na remonty dróg gminnych została przewidziana kwota 100 tys. zł, w marcu wykonana została naprawa nawierzchni drogi w Czatachowie na odc. 400mb; gmina dwukrotnie składała wnioski o dofinansowanie do Rządowego Programu Dróg Samorządowych, ul. Młyńska znalazła się na 7 m-cu listy rezerwowej. Radny Maciej Maślankiewicz  zapytał czy jest opracowana dokumentacja na ul. Zieloną i ul. Św. Barbary ?Burmistrz odpowiedział, że nie ;nadal jest niezakończona procedura na ul. Zielonej, odnośnie ul. Św. Barbary, nie ma  dokumentacji na remont. Radny Maciej Maślankiewicz zapytał czy jako radny może złożyć wniosek o oznakowanie  poziome drogi i będzie to uwzględnione? Burmistrz odpowiedział, że wszystko zależy od tego jakie będą koszty. Radna Paulina Szczepanek zapytała jaki był koszt remontu odcinka drogi w Czatachowie? Burmistrz odpowiedział, że 100 tys. zł. Radny Paweł Labocha zapytał czy przetarg na odbiór odpadów został rozstrzygnięty ?Burmistrz odpowiedział, że do przetargu wpłynęły 3 oferty, najtańszą ofertę złożyła firma REKO z Myszkowa; kwota opłaty dla mieszkańców nie ulegnie podwyższeniu, zakładając, że postępowanie przetargowe zakończy się i gmina podpisze umowę. Radny Maciej Maślankiewicz  zapytał czy gmina rozważa  wprowadzenie oszczędności  np. w placówkach które obecnie nie funkcjonują, poprzez wyłączenia en. elektrycznej ,gazu? Skarbnik Gminy odpowiedziała wprowadzane są  oszczędności ,część jednostek ma ograniczoną działalność. Burmistrz poinformował, że podmioty gospodarcze które były zmuszone zawiesić działalność zwracają się o zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości; sytuacja związana z funkcjonowaniem targowicy jest klarowna ;gmina nie ma problemów finansowych ,ma płynność finansową. Po wyczerpaniu dyskusji, komisja uchwał odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki. "Za" głosowało 12 radnych/jednogłośnie/.Uchwała  Nr XVIII/115/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żarki- stanowi załącznik.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

BRAK GŁOSU

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Labocha

Paweł

ZA

6

Maślankiewicz

Maciej

ZA

7

Nowak

Stanisława

BRAK GŁOSU

8

Pompa

Mariusz

ZA

9

Radosz

Monika

ZA

10

Rarok

Łukasz

ZA

11

Szczepanek

Paulina

ZA

12

Świerdza

Henryk

ZA

13

Warta

Roman

BRAK GŁOSU

14

Zamora

Adam

ZA

15

Zieliński

Alojzy

ZA

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2021-2028.Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. Komisja uchwał odczytała projekt uchwały. "Za" głosowało 12 radnych/jednogłośnie/.Uchwałą Nr XVIII/116/2020 w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2028 - stanowi załącznik.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bernacka

Aneta

BRAK GŁOSU

2

Cichoń

Jolanta

ZA

3

Hamerla

Roman

ZA

4

Król

Wiolleta

ZA

5

Labocha

Paweł

ZA

6

Maślankiewicz

Maciej

ZA

7

Nowak

Stanisława

BRAK GŁOSU

8

Pompa

Mariusz

ZA

9

Radosz

Monika

ZA

10

Rarok

Łukasz

ZA

11

Szczepanek

Paulina

ZA

12

Świerdza

Henryk

ZA

13

Warta

Roman

BRAK GŁOSU

14

Zamora

Adam

ZA

15

Zieliński

Alojzy

ZA

5. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji.Wobec wyczerpania porządku obrad-Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział i dokonał zamknięcia XVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Żarkach.Na tym protokoł zakończono.

Protokołowała :                                                                                         Przewodniczył :

Barbara Ochocka                                                                                      MARIUSZ POMPA

insp.ds Rady                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-06-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-06-02 09:26:36.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-06-02 09:26:36.
czytano: 62 razy, id: 5451
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020