Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/123/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1.  W uchwale nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej wprowadza następujące zmiany:
1. § 3 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy wszelkiego rodzaju artykułów – 24,00 zł ”
2. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: „Do poboru dziennej opłaty targowej wyznacza się następujących inkasentów:
1) Elżbieta Biedroń
2) Marzanna Jeleń
3) Jolanta Jurczyk
4) Barbara Nowak
5) Bogusław Nowakowski
6) Halina Skorek
7) Urszula Warzecha
8) Katarzyna Gałuszka”
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2020r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Lucyna Jastrząb. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:53:46.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:53:46.
czytano: 116 razy, id: 5447
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-06-04
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-06-04
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020