Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XIX/122/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy następujących nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat:
1. położonych w Żarkach i opisanych w księdze wieczystej numer CZ1M/00078410/6, w postaci działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1) 1340 o powierzchni 0,8450 ha,
2) 1354 o powierzchni 0,3490 ha,
3) 1125 o powierzchni 0,4089 ha;
2. położonych w Żarkach i opisanych w księdze wieczystej numer CZ1M/00083776/7, w postaci działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1) 1355 o powierzchni 0,7930 ha,
2) 1364 o powierzchni 0,6085 ha,
3) 488 o powierzchni 0,3605 ha,
4) 477 o powierzchni 0,0252 ha;
3. położonej w Żarkach opisanej w księdze wieczystej numer CZ1M/00034071/7, w postaci części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2204/8 o pow. 0,0020 ha
4. położonych w Suliszowicach i opisanych w księdze wieczystej numer CZ1M/00062074/3 w postaci działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1) 26 o powierzchni 0,3871 ha,
2) 46 o powierzchni 0,3561 ha,
3) 47 o powierzchni 0,3050 ha;
5. położonych w Wysokiej Lelowskiej i opisanych w księdze wieczystej numer CZ1M/00036936/3 w postaci działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
1) 2107 o powierzchni 0,1942 ha,
2) 2077 o powierzchni 0,0772 ha,
3) 2954 o pow. 0,8363 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2020-05-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-28 12:48:45.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-28 12:48:45.
czytano: 96 razy, id: 5446
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020