Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 6 lipca 2020 r.

imieniny: Dominika, Łucja

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 26.05.2020r.

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia z zakresu ochrony środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI Nr R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 26.05.2020r.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 z późn.zm. )  

 

zawiadamiam,  że

zostały zebrane wystarczające dowody do wydania decyzji w  sprawie wszczętej w dniu  18.03.2020r. a dotyczącej  środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod  nazwą:

 

„Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki ”.

 

W terminie  siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się  z aktami sprawy w tut. urzędzie, pokój nr 2.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:

  •   tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Wysoce lelowskiej ,
  •   tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,

oraz : 

  •  w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

  

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 26.05. 2020r. .

W oparciu o art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-05-26.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-05-26 13:51:14.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-05-26 13:51:14.
czytano: 107 razy, id: 5439
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-26
Aktualizacja wiadomości
Mariusz Nowak

2020-05-26
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020