Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 28 maja 2020 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 07.05.2020r.

Strona główna » Zarządzenia » 2020 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 07.05.2020r.

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii do uchwał w sprawie: 1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki 2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żarki (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 1495) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki
  2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 07.05.2020r. do 22.05.2020r.

§ 3

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarki, na stronie internetowej Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki treści niniejszego zarządzenia.

§ 4

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści wymienionych w § 1 projektu uchwały.

§ 5

Opinie i uwagi wnoszone za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej należy składać do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach lub przekazać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@umigzarki.pl w terminie określonym w § 2.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-05-14.
Wprowadził do systemu: Mariusz Nowak. Data wprowadzenia: 2020-05-14 09:08:58.
Zatwierdził do publikacji: Mariusz Nowak. Data publikacji: 2020-05-14 09:08:58.
czytano: 159 razy, id: 5433
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2020-05-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2020-05-14
Dodanie załącznika/ załączników
Mariusz Nowak

2020-05-14
Nowa wiadomość
Mariusz Nowak

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020