Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 28 maja 2020 r.

imieniny: Augustyna, Jaromira

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.  ) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:


§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 348.388 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 535.124,63 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.185.409,71 zł stanowi nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 285.418,60 zł i kredytów w kwocie   899.991,11 zł.
§4
Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 213.075,63 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5
Dokonuje się zwiększenia rozchodów gminy o kwotę 26.339 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2020-05-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:56:15.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-05-11 12:56:15.
czytano: 197 razy, id: 5430
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-05-11
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-11
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-05-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020