Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. postępowania przetargowego pn.Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 19.03.2020r. została wybrana oferta nr 2:
P.H.U. REKO Jakub Ciupiński
ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
z kwotą brutto: 2 412 774,00 zł

Oferta była oceniona zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium:
cena  - 60%, warunki płatności - 10%, aspekt środowiskowy - 30%.
Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez P.H.U. REKO Jakub Ciupiński
z siedzibą w Myszkowie odpowiada wszystkim wymogom określonym
w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w SIWZ kryterium wyboru.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 11.05.2020 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.

Nazwa firmy

cena

pkt

warunki płatności

pkt

aspekt środowiskowy

pkt

suma

1.

PZOM STRACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

ul. Przemysłowa 7 , 42-274 Konopiska

 

 

3 161 616,84 zł

 

46

30

10

11

30

86

2.

P.H.U. REKO Jakub Ciupiński

Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

2 412 774,00 zł

60

30

10

6

30

100

3.

P.U.K. „TAMAX” SZCZEPAN CIEŚLAK

28-340 SĘDZISZOW, OSIEDLE SADY 20/2

3 242 190,00 zł

45

30

10

3

30

85

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-04-28.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:03:28.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2020-04-28 14:03:28.
czytano: 310 razy, id: 5427
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-04-28
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020