Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie z dnia 31.03.2020.

Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie z dnia 31.03.2020.

Podtytuł: O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Żarki

 Na podstawie § 35  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/246/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 r., wprowadzam na terenie Gminy Żarki obowiązek powszechnej akcji deratyzacyjnej.

Powszechna akcja deratyzacyjna polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach wieczystych, zarządcach  nieruchomości i obiektów.
Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2020 roku.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1.    Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.  
2.   Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.
3. Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi.
4. W dniach od 1 kwietnia do 21 kwietnia br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
5. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków.
6. Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać
z nieruchomości na bieżąco.
7. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.
9. W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.

Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.  Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.)  za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1500,00 złotych albo karą nagany.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.
                                                                                                            
BURMISTRZ
mgr KLEMENS PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Joanna Zemła. Data utworzenia: 2020-04-02.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:55:12.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-04-02 11:55:12.
czytano: 270 razy, id: 5412
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-04-02
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020