Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie z dnia 26.03.2020

Strona główna » Ogłoszenia » Obwieszczenie z dnia 26.03.2020

Podtytuł: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA i GMINY ŻARKI R.G.K. i I. 6220.01.Wys.Lel. 2020. T.Z. z dnia 26.03.2020r.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 , art. 61 § 4  ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r.   Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

że w związku z prowadzonym postępowaniem  administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej Wysoka Lelowska – granica Gminy Żarki„
tutejszy Organ  w dniu 25.03.2020r. wystąpił  do :

•    Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Katowicach ,
•    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Myszkowie,
•    Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu ,
z prośbą o udzielenie opinii dla  tego  przedsięwzięcia.

Czynności te zostały podjęte stosownie do  art. 64 ust.1  ustawy z dnia 3-go października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska   (t.j. Dz.U. z  2020r. , poz.283 z poen. zm.).

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 18.03.2020r.  na wniosek Gminy Żarki reprezentowanej przez Biuro Projektów Inwestycji Drogowych „Koma” , ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa.  
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na:
•      tablicach  ogłoszeń UMiG Żarki w Wysoce Lelowskiej ,
•      tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach,
oraz :  
•     w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia,
•     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego  ogłoszenia. Niniejszego obwieszczenia dokonano w dniu 26.03. 2020r. .

Burmistrz
mgr Klemens PODLEJSKI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Tadeusz Zamorowski. Data utworzenia: 2020-03-26.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:13:32.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-03-26 10:13:32.
czytano: 362 razy, id: 5409
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-03-26
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020