Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół. Program opieki zwięrzeta. Konsultacje.

Wyświetl stronę główną » Konsultacje Społeczne » Protokół. Program opieki zwięrzeta. Konsultacje.

Podtytuł: Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2020 roku.

Konsultacje społeczne odbyły  się w oparciu o Uchwałę Nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia  07 lutego 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Żarki zarządził przeprowadzenie konsultacji dotyczących wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2020 roku.

Formą konsultacji było opublikowanie na stronach biuletynu informacji publicznej Gminy Żarki, na stronie internetowej Gminy Żarki treści niniejszego zarządzenia wraz z projektem przedmiotowej uchwały.

Opinie i uwagi do projektu uchwały organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogły składać w okresie od dnia 07 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. za pośrednictwem poczty, osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą elektroniczną.

W okresie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały.

Wobec powyższego proszę o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarki w 2020 roku.

Żarki, dnia 02.03.2020 r.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-03-03 09:32

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.