Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 25 listopada 2020 r.

imieniny: Katarzyna, Klemens

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2020 r ,o godzinie 8.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady. Porządek posiedzenia:

1 .Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a/zmian w budżecie Gminy Żarki,
b/ ustalenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
c/ zmian w uchwale XV/96/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
d/ zmian w uchwale XV/97/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2029 roku w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców - od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
e/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021 rok.
f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska.
g/planów pracy Rady i stałych komisji Rady na 2020 rok.
h/ zmian w uchwale Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków w stałych komisjach Rady Miejskiej w Żarkach oraz ustalenia ich składów osobowych.
2.Sprawy różne, bieżące


Żarki,dnia 24 luty 2020 r                    Biuro Rady

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-02-24.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-24 08:56:32.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-24 08:56:32.
czytano: 271 razy, id: 5387
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-24
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020