Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół. Komisje Wspólne. 16.01.2020

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół. Komisje Wspólne. 16.01.2020

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 16 stycznia 2020 roku w sali narad UMiG Żarki

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył Henryk Świerdza - przewodniczący komisji. Porządek obrad:
1/.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/zmiany WPF na lata 2020-2028
b/zmian w budżecie gminy
c/nadania nazw ulicom w mieście Żarki
2/.Sprawy różne,bieżące.
ad."a"1 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2028 omówiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć /zał.2/ proponuje się wprowadzenie zadań: opracowanie dokumentacji na drogę Jaroszów- Przybynów, dokumentacja na zadanie :budowa drogi w ciągu ul. Granicznej, dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynku po przychodni w Przybynowie, dokumentacja na termomodernizację budynku byłej szkoły w Ostrowie, budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej na os.600-lecia.Projekt uchwały radni zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.2"b"Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Dorota Mucha. Radni, po przedyskutowaniu projekt zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.1"c"Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarki przedstawiła kier. Ref. Gosp. Gruntami Ola Marchewka. Projekt dotyczy nadania nazwy nowo powstałej ulicy na os.600 lecia tj. ul. Zaklasztorze. Radni projekt zaopiniowali pozytywnie, jednogłośnie.
ad.2.Sprawy bieżące
Radna W. Król -sygnalizuje zły stan mostku na ul. Łąkowej w Jaworzniku i zgłasza obawy, że samochód odbierający odpady komunalne może mieć problemy z przejazdem. Radny M. Pompa zapytał  na jakim etapie jest zmiana organizacji ruchu przed Kościołem w Żarkach ?Burmistrz odpowiedział, że  w tym tygodniu zostanie zlecony projekt P. Zymkowi. Radny Labocha zapytał czy zakończyły się prace nad dokumentacją ul. Majowej i Ogrodowej w Kotowicach? Radna Stanisława Nowak zapytała na jakim etapie jest realizacja uchwały dot. patronatu Matki Bożej Leśniowskiej ?Burmistrz odpowiedział, że została przez władze Kościelne przekazana do Watykanu. Na tym posiedzenie komisji zakończono.-
Protokołowała :                                Przewodniczył :
B.Ochocka                                HENRYK ŚWIERDZA
insp.ds Rady                                PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2020-02-11.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-11 15:57:36.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-11 15:57:36.
czytano: 146 razy, id: 5377
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-11
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020