Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 4 kwietnia 2020 r.

imieniny: Benedykt, Wacław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Z a r z ą d z e n i e Nr 15/2020

Strona główna » Zarządzenia » 2020 Zarządzenia » Z a r z ą d z e n i e Nr 15/2020

Podtytuł: Z a r z ą d z e n i e Nr 15 / 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki”

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w związku z art. 11 a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 122) zarządzam co następuje:

§ 1
Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 07.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami  i Planowania Przestrzennego.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategoria główna artykułu to: 2020 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-02-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-02-07 12:54:56.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-02-07 12:54:56.
czytano: 156 razy, id: 5369
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-02-07
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-02-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020