Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 10 lipca 2020 r.

imieniny: Filip, Witalis

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żarki w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.”

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 10.01.2020. została wybrana oferta nr 1:

ENERGA OBRÓT SA

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

z kwota brutto: 286 878,59 zł

Oferta była oceniona zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena - 100%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez ENERGA OBRÓT SA odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa firmy

Cena

punkty

1.

ENERGA OBRÓT SA

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

286 878,59 zł

100

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2020-01-22.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2020-01-22 12:51:59.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2020-01-22 12:51:59.
czytano: 234 razy, id: 5352
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-22
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020