Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 27 stycznia 2020 r.

imieniny: Aniela, Julian

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzeniu inwentaryzacji za 2019 rok

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.) zarządzam co następuje:

§ 1
Przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną  w składzie:
Przewodnicząca – Jastrząb Lucyna
Członek – Dorobisz Katatrzyna
Członek – Zemła Joanna
§ 2
Zobowiązuję powołaną komisję inwentaryzacyjną  do przeprowadzenia inwentaryzacji :
1.    Metodą spisu z natury na dzień 31.12.2019 r. - składników majątkowych znajdujących się w kasie :
- gotówki w kasie,
-  papierów wartościowych,
-  druków ścisłego zarachowania
2. Metodą uzyskania potwierdzenia salda lub pisemnego uzgodnienia sald  do 15.01.2020 r.
-  aktywów finansowych na rachunkach bankowych,
- papierów wartościowych w formie zdematerializowanej,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- należności,  w tym udzielonych pożyczek,
3. Metodą weryfikacji – na dzień 31.12.2019 r.  :
- grunty,
- środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony,
- środki trwałe w budowie,
- wartości niematerialne i prawne,
- rozrachunki publicznoprawne,
- rozrachunki z pracownikami,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów,
- kapitały i fundusze, rezerwy i przychody przyszłych okresów,
- inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i uzgodnieniu sald.

§ 3
Zobowiązuję komisję inwentaryzacyjną do:
1.    Przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr Fin/36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 30 grudnia 2015 r.
2.    Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
3.    Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej  Skarbnikowi Gminy  w terminie do 31 stycznia 2020 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dominika Horoszko. Data utworzenia: 2020-01-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-01-08 12:05:50.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-01-08 12:05:50.
czytano: 41 razy, id: 5336
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020