Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 15 lipca 2020 r.

imieniny: Henryka, Iga

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018– 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) w związku z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm)  , Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę  Nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia  28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2018–2022  w ten sposób ,że załącznik nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy oraz umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach i na tablicy ogłoszeń UMiG Żarki.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Kategoria główna artykułu to: Uchwały Rady Miejskiej 2019r..

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Teresa Kowacka. Data utworzenia: 2020-01-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2020-01-07 09:36:04.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2020-01-07 09:36:04.
czytano: 95 razy, id: 5330
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-07
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2020-01-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020