Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiwtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 12.12.2019r. została wybrana oferta nr 3:

 

PZOM STRACH SP. z o.o., Sp. k.

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

z ceną brutto: 682 689,88 zł

 

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena    60 pkt, aspekt środowiskowy, norma emisji spalin 30pkt,warunki płatności    10pkt.  Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez firmę PZOM STRACH z siedzibą w Konpiskach odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców, żadna z ofert nie została odrzucona. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 31.12.2019r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

                                         W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.p.

Nazwa firmy

cena

pkt

Termin płatności

pkt

Liczba samochodów spełniających normy spalin nie mniej niż EURO 5

pkt

suma

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 53,
42-400 Zawiercie

666 446,98 zł

60

22

5

3

30

95

2.

P.H.U. REKO Jakub Ciupiński

Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków

709 840,80 zł

56

30

10

3

30

96

3.

PZOM STRACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

ul. Przemysłowa 7 , 42-274 Konopiska

 

682 689,88 zł

58

30

10

7

30

98

 

                                        Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-12-23.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:13:52.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-12-23 13:13:52.
czytano: 293 razy, id: 5314
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-23
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020