Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 98 / 2019

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia » 2019 Zarządzenia » Zarządzenie Nr 98 / 2019

Podtytuł: Zarządzenie Nr 98 / 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w Żarkach

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 4 Uchwały nr XLII/280/2010 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje :

§ 1
 Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 12.12.2019 r. do 03.01.2020 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: 2019 Zarządzenia.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2019-12-10 13:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-12-10 13:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-12-10 13:25

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-12-10 13:25

Dodanie artykułu - Katarzyna Kulińska-Pluta

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Żarki
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
woj. śląskie
tel. (034) 314 80 36
fax (034) 316 10 78
e-mail: poczta@umigzarki.pl

Nr konta:
MBS Myszków oŻarki
43 8279 1036 0400 0013 2004 0001

NIP Gminy Żarki: 577-19-64-543
NIP UMiG Żarki: 577-13-48-293
REGON Gminy Żarki: 151398534
REGON UMiG Żarki: 000530175
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.