Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiczwartek, 12 grudnia 2019 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 25 października 2019 r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy.

Na podstawie § 3 i § 5 ust. 1 pkt. 8 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 293/19 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Zarządzenia nr 341/19 Wojewody Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia zasad aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego, w związku z postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. 2019 r. poz. 15)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zaktualizować Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwany dalej „planem operacyjnym” sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz
Zarządzenia nr 499/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego.

§ 2

Aktualizacja planu operacyjnego obejmuje:
1)    sporządzenie nowego planu operacyjnego,
2)    uzgodnienie z właściwymi terytorialnie organami sporządzonego planu operacyjnego,
3)    zatwierdzenie sporządzonego i uzgodnionego planu operacyjnego,
4)    opracowanie nowych kart realizacji zadań operacyjnych oraz niezbędnych dokumentów związanych z zatwierdzonym planem operacyjnym
5)    dołączenie do planu operacyjnego dokumentów, których zawartość merytoryczna nie podlega zmianom.


§ 3

Aktualizację planu operacyjnego należy przeprowadzić uwzględniając zapisy:
1)    rozporządzenia;
2)    wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania województwa śląskiego;
3)    „Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO – 02 – A075:2008”;
4)    „Normy obronnej NO – 02 – A060:2008”;
5)    Zarządzenia nr 293/19 Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego;
6)    Zarządzenia nr 341/19 Wojewody Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego
7)    „Koncepcji przeprowadzenia procesu aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w województwie śląskim w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
8)    „Wytycznych w sprawie aktualizacji w województwie śląskim planów operacyjnych oraz udziału jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego w procesie aktualizacji planów operacyjnych”.

§ 4

Plan operacyjny podlega uzgodnieniu z:
1)    Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
2)    Komendantem Powiatowej Policji w Myszkowie,
3)    Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

§ 5

Aktualizację planu operacyjnego należy przeprowadzić i zakończyć przedstawiając go do zatwierdzenia Wojewodzie Śląskiemu do 7 lipca 2020 r.

§ 6

1.    Po zatwierdzeniu planu operacyjnego należy przygotować i przesłać do Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej zestawienia zadań operacyjnych,
w zakresie, których zostali oni ustaleni w planie operacyjnym za koordynatorów, realizatorów lub współwykonawców. Termin przesłania zestawień – 31 sierpnia 2020 r.

2.    Po zatwierdzeniu planu operacyjnego należy sporządzić i przesłać do Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej wypisy z otrzymanych „Zestawień zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP”, w których realizacji planowany jest ich udział. Termin przesłania wypisów – 30 września 2020 r.

§ 7

Do 31 grudnia 2020 r. opracować nowe karty realizacji zadań operacyjnych


§ 8

Za koordynację aktualizacji planu operacyjnego odpowiedzialny jest inspektor ds. obrony cywilnej i spraw obronnych

§ 9

Traci moc Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Żarki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych Gminy

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Sylwia Grabowska. Data utworzenia: 2019-11-28.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-11-28 15:04:20.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-11-28 15:04:20.
czytano: 48 razy, id: 5285
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-28
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019