Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 20 listopada 2019 r.

imieniny: Anatol, Edyta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Wspólna 29.10.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Wspólna 29.10.2019

Podtytuł: Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady, odbytego w dniu 29 października 2019 roku w sali narad UMiG Żarki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni/lista obecności w załączeniu/.Obradom przewodniczył radny Alojzy Zieliński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Porządek posiedzenia:

1/Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
a/zmian w budżecie gminy Żarki
b/zmiany WPF
c/regulaminu  wyboru ławników
2/Sprawy bieżące

Otwarcia posiedzenia dokonał radny Alojzy Zieliński, stwierdzając quorum na podstawie listy obecności : na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych. Zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad został przyjęty i radni przystąpili do jego realizacji.

ad.1"a"Projekt zmian w budżecie gminy Żarki przedstawiła i uzasadniła Skarbnik Gminy Mucha Dorota. Radni projekt zaopiniowali pozytywnie/"za" głosowało 13 radnych,"przeciwko-1 radny/.

ad.1"b"Projekt zmian w WPF przedstawiła i uzasadniła Skarbnik Gminy Mucha Dorota. Radni projekt zaopiniowali pozytywnie/"za" głosowało 13 radnych,"przeciwko-1 radny/.
ad.1"c"Radni projekt uchwały w sprawie regulaminu wyboru ławników zaopiniowali pozytywnie ,jednogłośnie(14 radnych "za").

ad.2 W sprawach bieżących głos zabrali:
Radna Wioletta Król zapytała czy jest szansa aby gmina zakupywała posiłki regeneracyjne dla członków OSP uczestniczących w akcjach  ? Burmistrz wyjaśnił, że  gmina pokrywa koszty paliwa, diety ,ubezpieczenie. w budżecie nie są przewidziane wydatki na posiłki regeneracyjne dla członków OSP.
Radny Adam Zamora zapytał o brak zgody środowiskowej dla firmy ENERIS z W-wy, która zamierza uruchomić instalację baterii i akumulatorów. Burmistrz  wyjaśnił, że f- ma  Loxa  jest w upadłości, zalega gminie ponad 200 tys. zł z tytułu podatku, firma ENERIS  została zobowiązana do przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Radna Szczepanek zwróciła się o  wyczyszczenie pasa drogowego w 3 miejscach przy drodze w Czatachowie w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Radna Stanisława Nowak zwróciła się o oczyszczenie rzeki Leśniówki. Kier Ref. Gosp. .Komunalnej J. Zamorska zapoznała radnych z negatywną  odpowiedzią z Wód Polskich z Poznania nt. temat. Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała: B.Ochocka, insp. ds Rady 

Przewodniczył: A.Zieliński  Przewodniczący komisji            

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-11-06.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-11-06 14:49:21.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-11-06 14:49:21.
czytano: 57 razy, id: 5264
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-06
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019