Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkipiątek, 5 czerwca 2020 r.

imieniny: Bonifacy, Walter

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot.: przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 28.10.2019r. została wybrana oferta nr 1:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków

z łącznym kosztem kredytu: 275 322,77 zł

 

Oferta była oceniona zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 100%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 31.10.2019r. w siedzibie Gminy Żarki,
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa firmy

Cena – łączny koszt kredytu

punkty

1.

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie

ul. Kościuszki 111, 42-300 Myszków

275 322,77 zł

100

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-10-30.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-10-30 11:59:40.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-10-30 11:59:40.
czytano: 200 razy, id: 5250
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-30
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020