Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04 października 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2019 r. Dz. U.  poz. 506) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2018 r. Dz. U.  poz.2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

1.Przeznacza się do dzierżawy lokal użytkowy położony w Żarkach przy ulicy Żwirki i Wigury 2/1  stanowiący własność Gminy Żarki, zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w okresie od 11 października 2019  r. do dnia 04 listopada 2019  roku a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych tut. Urzędu.

3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu  Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 73 /2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 04 października 2019 roku

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy

1.Położenie lokalu – Żarki ul. Żwirki i Wigury 2/1

2.Opis lokalu – lokal przeznaczony na działalność handlowo- usługową o powierzchni użytkowej 11 m²

3. Okres dzierżawy -  3 lata

4.Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za dzierżawę – 200,00 zł + podatek VAT oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

5.Wnioski o dzierżawę wraz z proponowaną wysokością czynszu można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w terminie do dnia 04 listopada 2019 r.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki pokój nr 11 tel.   34 3148036 wew.42

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Ola Marchewka. Data utworzenia: 2019-10-07.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-10-07 13:22:34.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-10-07 13:22:34.
czytano: 57 razy, id: 5220
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-07
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019