Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art.89  ust. 1,  art. 91, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm. )


Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 486.045,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1.    Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 713.375,75 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.    Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3.    Dokonuje się zmniejszenia środków na dotacje zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1.539.835,65  zł stanowi deficyt, który w całości zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu.

§4
Dokonuje się zwiększenia przychodów gminy o kwotę 227.330,42 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5
§6 Uchwały Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów zaciąganych na:  
1.    finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.539.835,65  zł
2.    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – w kwocie 960.164,35 zł.,
3.    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł.”

§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2019-09-30.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-09-30 12:57:00.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-09-30 12:57:00.
czytano: 55 razy, id: 5213
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-09-30
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-09-30
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019