Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 18 września 2019 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Żarki na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) reprezentując Gminę Żarki, jako Zamawiającego informuję, że w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się 25.07.2019r. została wybrana oferta nr 1:

 

MAT-BUS Matyja Grzegorz,

ul Koziegłowska 32, 42-310 Żarki

z ceną brutto: 579 564,00 zł zł

 

Oferty były oceniane zgodnie z SIWZ na podstawie kryterium: cena wykonania zamówienia - 60%,  średni wiek pojazdów - 40%. Na podstawie oceny spełnienia warunków w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez firmę MAT-BUS z siedzibą
w Żarkach
odpowiada wszystkim wymogom określonym w ustawie pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.

W postępowania złożono oferty:

L.p.

Nazwa firmy

cena

pkt

Średni wiek pojazdów

pkt

suma

1.

MAT-BUS

Matyja Grzegorz,

ul Koziegłowska 32,

42-310 Żarki

579 564,00 zł

60

10 lat

40

100

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która nie podlegała odrzuceniu, Wykonawca nie podlegał wykluczeniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 22.08.2019r. w siedzibie Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki.

Dziękujemy za udział w przetargu.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-08-21.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-08-21 09:38:36.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-08-21 09:38:36.
czytano: 40 razy, id: 5179
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-21
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019