Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiponiedziałek, 13 lipca 2020 r.

imieniny: Daniel, Małgorzata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Protokół Komisja Skarg 28.03.2019

Strona główna » Rada Miejska » Protokoły z komisji » Protokół Komisja Skarg 28.03.2019

Podtytuł: Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarkach odbytego w dniu 28 marca 2019 roku

Posiedzenie komisji odbyło się po zakończeniu obrad VII sesji Rady Miejskiej w Żarkach. W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz Pani Dominika Horoszko - Sekretarz Gminy. Obradom przewodniczył Pan Paweł Labocha-przewodniczący komisji.
Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie skargi Pana M.J. na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
2. Sprawy różne ,bieżące
ad.1 Skarga Nr.Org.I.1510.20.2019  na Burmistrza Miasta i Gminy Żarki została złożona przez Pana M.J. w dniu 25 marca 2019 r/skarga stanowi załącznik do niniejszego protokołu/. Przewodniczący komisji Pan Paweł Labocha zwołał posiedzenie komisji na dzień 28 marca br. O terminie i miejscu posiedzenia komisji został powiadomiony wnoszący skargę Pan M.J. Skarga zawiera zarzut opieszałości  Burmistrza w odpowiedzi na zapytania ,jakie skarżący złożył w dniu 5 listopada 2018 r. Skarżący wnosi o merytoryczne i pełne odpowiedzi na wszystkie pytania oraz dołączenie niezbędnej dokumentacji uwiarygodniającej udzieloną odpowiedź.
Przewodniczący komisji  udzielił głosu Pani Dominice Horoszko-Sekretarz Gminy, która poinformowała, że : Pan Mirosław Jaskólski, radny w poprzedniej kadencji zwracał się z wieloma zapytaniami do tut. Urzędu i otrzymywał odpowiedzi i tak : na pismo  z dnia  5 listopada 2018 r., Pan M.J. otrzymał odpowiedź w dniu 26 listopada 2018 r.; 27 grudnia 2018 r. Pan M.J złożył prośbę o uściślenie odpowiedzi    i otrzymał odpowiedź  z informacją, że pismo zostało zakwalifikowane jako petycja i podlega rozpatrzeniu w oparciu o ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Odpowiedź została przesłana Panu M.J. w dniu 26 marca 2019 roku. Po złożeniu powyższych wyjaśnień -Sekretarz Gminy zwróciła się do Komisji  o nieuwzględnienie skargi ponieważ odpowiedź została udzielona wnoszącemu skargę zgodnie z ustawą o petycjach, została opublikowana w BIP-ie w zakładce :ewidencja petycji .
Radny Henryk Świerdza  zauważył, że Pan M .J. pisze w skardze, że drzwi  w były w budynku po  ośrodku zdrowia w Przybynowie są wyważone i niezabezpieczone ,co nie polega na prawdzie, gdyż drzwi są zamknięte.
Przewodniczący  komisji  zapytał kto jest za uznaniem skargi za zasadną ? -"za" -nie głosował nikt z członków komisji; zapytał kto jest za uznaniem skargi za niezasadną ?-"za" -głosowało 4 członków komisji/jednogłośnie/.Komisja skargę Pana M.J. zaopiniowała negatywnie i  w uzasadnieniu projektu przedłoży Radzie wniosek  o jej nieuwzględnienie.
Na tym protokoł zakończono.-
Protokołowała :                            Przewodniczył :
Barbara Ochocka                        PAWEŁ LABOCHA
insp.ds Rady                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-08-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-08-08 15:18:51.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-08-08 15:18:51.
czytano: 146 razy, id: 5173
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020