Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiśroda, 25 listopada 2020 r.

imieniny: Katarzyna, Klemens

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: dot. postępowania przetargowego pn.Dowóz uczniów do szkół podstawowych z terenu Gminy Żarki na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Na podstawie art. 86, ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Zamawiający podaje poniższe informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – to 400 000,00zł;

2. Lista firm:

L.p.

Nazwa firmy

cena

Termin płatności

Średni wiek pojazdów

Termin wykonania zamówienia

1.

MAT-BUS

Matyja Grzegorz,

ul Koziegłowska 32,

42-310 Żarki

579 564,00 zł

30 dni

10 lat

30.06.2022r.

 

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach. Data utworzenia: 2019-07-25.
Wprowadził do systemu: Aneta Nowakowska. Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:06:09.
Zatwierdził do publikacji: Aneta Nowakowska. Data publikacji: 2019-07-25 11:06:09.
czytano: 257 razy, id: 5167
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-25
Nowa wiadomość
Aneta Nowakowska

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020