Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XI/ 76 / 2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Na podstawie art.37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.z 2019 roku,poz.506/ - Rada Miejska w Żarkach uchwala,co nastepuje:
§ 1. W uchwale nr XXX.239/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,w §1 ust.1 otrzymuje brzmienie :"Sołtysi oraz przewodniczacy zarządów osiedli za udział w sesji Rady Miejskiej w Żarkach otrzymują dietę w wysokości 350 złotych."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 3. Uchwała` wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzedzie Miasta i Gminy Żarki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-07-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:43:43.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-19 14:43:43.
czytano: 56 razy, id: 5161
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-19
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-07-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019