Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 39 ust. 5, ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych  a także granice obwodów  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki, na okres od 1 września 2019 r. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarki:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku adres: ul. Szkolna 35, 42-310 Żarki;
2) Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie adres: ul. Szkolna 2, 42-310 Żarki;
3) Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Zawadzie adres: Zawada 53, 42-310 Żarki;
4) Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach adres: ul. Częstochowska 61, 42 -310 Żarki  oraz adres innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Ofiar Katynia 3, 42-310 Żarki.
§ 2. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Żarki:
1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku obejmuje miejscowość: Jaworznik;
2) Obwód Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie obejmuje miejscowości: Ostrów, Przybynów i Zaborze;
3) Obwód Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Zawadzie obejmuje miejscowości: Czatachowa, Jaroszów, Suliszowice i Zawada;
4) Obwód Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach, obejmuje miejscowości: Kotowice, Wysoka Lelowska i Żarki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Mariusz Pompa

Informacje o artykule Źródło informacji: Jakub Grabowski. Data utworzenia: 2019-07-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:41:58.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-19 14:41:58.
czytano: 49 razy, id: 5160
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-19
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-07-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019