Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkiniedziela, 18 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bronisław, Ilona

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r, poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077 ) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1.
1.    Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myszkowskiego   w wysokości 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy  zł) z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie - Ostrów - Przybynów do skrzyżowania z DP 3809S o chodnik - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”

2.    Pomoc finansowa zostanie udzielona ze środków własnych Gminy Żarki.

§ 2.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarki a Powiatem Myszkowskim.

§ 3.
Uchyla się Uchwałę Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie „ Budowa chodnika w Ostrowie”
§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Dorota Mucha. Data utworzenia: 2019-07-19.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:32:47.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-19 14:32:47.
czytano: 26 razy, id: 5158
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-19
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Kulińska-Pluta

2019-07-19
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2019