Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Żarkisobota, 6 czerwca 2020 r.

imieniny: Laura, Laurenty

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Postanowienie Nr XI/2019 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie: zwołania XI sesji Rady Miejskiej w Żarkach

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. 2019r. ,poz.506 / - p o s t a n a w i a m : Zwołać na dzień  17 lipca  2019 roku, o godzinie  9.00 w sali narad  UMIG Żarki  - XI sesję Rady Miejskiej w Żarkach.

Proponowany  porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Pojęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF 2019-2024
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół prowadzonych przez Gminę Żarki
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
11.Informacja Przewodniczącego Rady o  złożonych interpelacjach i wnioskach radnych
12.Sprawy różne,bieżące
13.Zamknięcie obrad XI sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pompa

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Barbara Ochocka-Chajduk. Data utworzenia: 2019-07-08.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data wprowadzenia: 2019-07-08 11:32:58.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Kulińska-Pluta. Data publikacji: 2019-07-08 11:32:58.
czytano: 245 razy, id: 5148
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-07-08
Nowa wiadomość
Katarzyna Kulińska-Pluta

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Żarki
Gmina Miejsko - Wiejska, Kościuszki 15/17 42-310

tel.: (034) 314-80-36, (034) 314-86-48
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Żarki 2020